Er du student og har påbegynt 3. eller 4. studieår ved det Philologiske Universitet i Beograd (undergruppe, Skandinaviske språk og litteratur) kan du søke Novicom sitt utdanningsstipend. Novicom har siden 2008 vært tilstede i Beograd og vi ønsker med stipendordningen å motivere studenter som har valgt å studere nordiske språk og litteraturhistorie.

Novicom sitt utdanningsstipend vil bli tildelt i to omganger og i hver omgang utdeles det to stipend, et stipend til en 3. års student og et stipend til en 4. års student. Det er viktig for oss å påpeke at vi ikke bare er på jakt etter studenter med de best karakterene. Men kombinasjonen av kunnskapsnivå, lyst til å bi hørt og de som tørr å vise frem hva de brenner for er de vi er på jakt etter.

Stipendets størrelse:

 • Novicom sitt utdanningsstipend er på 108 000 dinarer og utbetales over 12 måneder (9000 dinarer pr måned).
 • Hvis du er 4. års student og får tildelt stipend på våren er stipendet på 72 000 dinarer og utbetales over 6 måneder (12 000 dinarer pr måned).

I utvelgelsesprosessen vil Novicom se etter personer som har følgende egenskaper:

 • Kommunikasjonsevne
 • Entusiasme
 • Interesse for nordisk språk og kultur
 • Kreativitet
 • Tørre å tenke ”out of the box”

De som får tildelt stipend får i oppgave å skrive fire blogginnlegg, eventuelt en videoblogg som skal legges ut på våre nettsider. Bloggen skal være om generelle temaer som musikk, kultur, mote, reise ol.

Kriteriet for å søke stipendet er:

 • Påbegynt 3. eller 4. studieår ved det Philologiske Universitet i Beograd
 • Heltidsstudent
 • Søknaden leveres elektronisk via Novicom sin hjemmeside

Aktuelle datoer for høsten 2019:

 • Søknadsperioden er 1. oktober til 15. oktober 2019.
 • Intervjuperioden er 16. oktober til 30. oktober. (Novicom innkaller minimum 4-6 personer som har utmerket seg i søknadsprosessen til en intervjurunde.)
 • Tildelingsdato er 31. oktober

For inspirasjon, se oppgaver levert av tidligere stipendiater her

Har noen du spørsmål angående stipendordningen? Send oss en epost på stipend@novicom.rs